O nama

Misija, cijevi, strategija...

Fondacija Istina Pravda Pomirenje je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija čiji je osnovni cilj stvaranje društvenih pretpostavki za puno razumijevanje proteklog rata u Bosni i Hercegovini u periodu 1992-1995. kao temeljnog koraka za uspostavljanje povjerenja među narodima.

Čime se bavimo

U ostvarenju svog osnovnog cilja Fondacija Istina Pravda Pomirenje svoju aktivnost fokusira na:
- Istraživanje, prikupljanje i čuvanje materijalnih dokaza o ratu u Bosni i Hercegoviniu periodu 1992-1995;
- Obradu prikupljene građe i njenim publikovanjem (izdavanjem knjiga, produkcijom video filmova i slično);
- Organizovanjem okruglih stolova i javnih tribina u cilju spoznaje pune istine o ratu u Bosni i Hercegovini;
- Pružanje pomoći domaćim i stranim pravosudnim institucijama u njihovim nastojanjima da se procesuiraju svi počinioci ratnih zločina.

Naša misija

Ostvarujući svoj cilj Fondacija Istina Pravda Pomirenje insistira na:
• zaštiti žrtava rata
• procesuiranju ratnih zločinaca
• razvoju kulture nenasilja
• vladavini prava
• podizanju svijesti o ljudskim pravima
• podsticanju civilnog društva i njegov veći aktivizam
• insistirati na poštivanju manjinskih prava
• podsticanju pomirenja među narodima
• javnom suočavanju sa našom prošlošcu 

Naša strategija

Fondacija Istina Pravda Pomirenje svoju misiju ostvaruje kroz istraživačke projekte, edukativne programe, izdavačke projekte, kroz suočavanje sa prošlošću i podsticanje pomirenja, kroz njegovanje svijesti o značaju mira i demokratije, kroz monitoring primjene zakonskih rješenja i aktivnog sudjelovanja u njihovoj izradi, kroz saradnju sa nezavisnim i slobodnim medijima, kroz saradnju sa međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama koje imaju identičnu ili sličnu programsku orijentaciju.


I kad boli istina je lijek

Pročitaj više