Muratović i ostali: Negirao da ga je optuženi uputio na poziciju tokom akcije

Na suđenju za zločine na području Zvornika, svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine negirao je navode iz istrage da mu je optuženi Mujo Muratović rekao na koju poziciju treba ići tokom akcije u oktobru 1992.

Osmo Hasanović kazao je da je bio u Šetićkoj četi, čiji je komandir bio Mujo Muratović. On je rekao da su dobili informaciju da se mogu vratiti u svoja sela iz kojih su bili prognani.

“Meni je rahmetli Avdija Muratović rekao: ‘Ti znaš put prema Klisici, bi li otišao s ljudima u tom dijelu?'“, izjavio je Hasanović.

On je naveo nekoliko pripadnika čete s kojima je otišao prema Klisici i da ne zna gdje su otišli drugi pripadnici.

Tužiteljica Zorica Đurđević predočila mu je iskaz iz istrage u kojem je naveo: “Meni je Mujo rekao da treba da izađem na Klisicu i da držim tu kotu“. Svjedok je negirao da je tako bilo, navodeći da nije pročitao taj dio u istrazi.

Hasanović je kazao da ne zna koji su pripadnici ušli u Pantiće, kao ni gdje je tokom akcije bio Muratović. Naveo je da je kasnije čuo da su bili neki civili i da je bilo stradanja.

Mujo Muratović, Rasim Omerović, Asim Alić, Fadil Mujić i Ismet Memić su optuženi za ubistva deset srpskih civila i tri zarobljena pripadnika Vojske Republike Srpske, kao i nečovječno postupanje od 9. oktobra 1992. do 6. jula 1994.

Muratović je optužen u svojstvu komandira Šetićke čete, Omerović u svojstvu komandira Vojne policije, Alić kao načelnik, a Mujić kao komandir Stanice javne bezbjednosti Sapna.

Asim Hamzić kazao je da je u oktobru 1992. bio u jedinici Nijaza Seferovića i da su išli u akciju.

On je rekao da je u akciji bila i četa Muje Muratovića koja je, kako pretpostavlja, bila u području Šetića. Kazao je da nema saznanja da je ta četa bila u Pantićima. Tužiteljica mu je predočila da je u istrazi naveo da je Šetićka četa ušla u Pantiće.

“Ne, to su izvukli iz konteksta. Po čemu bih ja znao da su ušli u Pantiće“, rekao je Hamzić, dodajući da nije vidio Muratovića tokom akcije.

On je potvrdio da je kasnije od srpskih mještana čuo da su pobijeni civili i da su spominjali neke Hasanoviće.

Ahmet Hamzić kazao je da je bio u Klisačkoj četi pod komandom Nijaza Seferovića kada su u oktobru 1992. krenuli da se vrate u svoja sela iz kojih su protjerani. Svjedok je rekao da su na jednoj livadi dobili raspored i da ne zna gdje su išli Šetićani.

On je kazao da je, kad su se vratili, saznao da su pobijeni neki ljudi u Pantićima.

“Bili su revoltirani i nama je odvedeno i pobijeno u Bijelom Potoku“, rekao je svjedok.

Braniocu Izetu Baždareviću je rekao da u akciji nije vidio Muju Muratovića.

Predsjedavajuća Vijeća Vesna Jesenković ponovo je sugerisala tužiteljici da razmotri koje će svjedoke pozvati, navodeći da pokuša dovesti nekog ko je ušao u Pantiće, jer je do sada bilo dovoljno svjedočenja o opštim dešavanjima.

Marija Taušan ( Detektor.ba)

I kad boli istina je lijek

Pročitaj više