„ POLITIČKI OBRAČUNI I SUDSKI PROCESI SEDAMDESETIH GODINA U TUZLI “.

Na Dan pobjede nad fašizmom, 9. maja, 2014. u Ateljeu „Ismet Mujezinović“ odžan je naučni kolokvij/okrugli sto pod nazivom „ POLITIČKI OBRAČUNI I SUDSKI PROCESI SEDAMDESETIH GODINA U TUZLI “. Organizatori su bili Fondacija Istina Pravda Pomirenje i Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli. Skup je okupio dvadesetak eksperata koji su iz raznih uglova ( pravni, istorijski, politološki i ekonomski ) analizirali političku detronizaciju Pašage Mandžića i sudski proces sedmorici Tuzlaka ( Teufik Selimović, Dr. Salih Burek, Ahmet Delibegović, Halid Čokić, Fadil Čokić, Dušan Glamočanin i Seniha Hudžić ). Gotovo svi sudionici u raspravi među kojima su bili prof.dr Tadija Bubalović, prof.dr Omer Ibrahimović, prof.dr Rusmir Mahmutčehajić, prof.dr Husnija Kamberović, prof.dr Šačir Filandra, prof.dr Kadrija Hodžić, prof.dr Izet Šabotić, prof.dr Sadik Latifagić, Selim Bešlagić i prof.dr Enver Halilović te predstavnici organizatora Sinan Alić, predsjednik Fondacije i prof.dr Izudin Hasanović, dekan Pravnog fakulteta bili su jedinstveni u ocjeni da je riječ o klasičnom politički motivisanom sudskom procesu.
Opšta je ocjena da organizatori ove rasprave zaslužuju sve pohvale jer su otvorili javni dialog o jednoj, do juče tuzlanskoj tabu temi. Učesnici skupa su se složili, da treba učiniti napor više kako bi se izmjenom Krivičnog zakona FBiH stvorila predpostavka za sudsku rehabilitaciju osuđenih. Okrugli sto je naišao na veliko interesovanje javnosti pa je Atelje „Ismet Mujezinović“ bio ispunjen do posljednjeg mjesta, a organizator je najvio i štampanje zbornika radova saopšenih na ovom skupu.

I kad boli istina je lijek

Pročitaj više