Otvorena izložba dokumenata "Imali smo pravo na odbranu"

U sklopu obiljžavanja " Dana tuzlanskog otpora" u Ateljeu Ismet Mujezinović otvorena je izložba dokumenata "Imali smo pravo na odbranu" . Radi se o malom dijelu od više hiljada različitih dokumenata koje je Fondacija Istina Pravda Pomirenje prikupila u proteklom periodu. Na raspolaganju je 40 različitih dokumenata i 7 fotografija. To su između ostalih rješenja, naredbe, odluke, zapisnici, stenogrami, procjene bezbjednosne situacije, izjave o stanju u objektu Kasarna "Husinska buna".
Tematski dokumenti bez ikakve sumnje odslikavaju ko se spremao za rat a ko je potpisivao deklaraciju o miru. Izloženi dokumenti vremenski pokrivaju period mart-jun 1992. Među dokumentima puno je i onih koji su prvi put pokazani javnosti, kao što je riječ o zapisniku sa Osnivačke skupštine Srpske opštine Tuzla od 3.marta 1992. godine.
Otvarajući izložbu Slavko Peričević, član upravnog odbora Fondacije je istakao: " Da nismo prikupljali ovu građu bilo bi teže i braniocima i advokatima, mada to nije bila osnovna djelatnost Fondacije, da se u sudskim procesima koji se vode adekvatno brane. Ovo je jednako i ništa manje važna odbrana onoj iz perioda  1992-1995".

I kad boli istina je lijek

Pročitaj više