Dogovor sa predstavnicima opština TK

 U četvrak, 24, janauara, u prostorijama Fondacije Istina Pravda Pomirenje održan je sastanak sa predstavnicima opština Tuzlanskog kantona. Sastanku su prisustvovali Zijad Mahmutović, ministar za boračka pitanja u Vladi TK, Jasmin Imamović, načelnik Opštine Tuzla te pomoćnici načelnika za boračka pitanje opština Gradačac, Gračanica, Srebrenik, Živinice, Kladanj, Doboj Istok i Sapna.

Predsjednik Fondacije Istina Pravda Pomnirernje, Sinan Alić, upoznao je prisutne sa projektom koordinirane pomoći optuženim braniocima BiH kroz instituciju sporazuma koji će biti punuđen na potpisivanje svim opštinama TK. Uz poštivanje principa solidarnosti i obezbjeđenje budžetske pozicije za ovu namjenu u iznosu od 0,0014 procenata planiranog budžeta svake opštine posebno, stvorili bi se bitni preduslovi da ni jedan borac obuhvaćen optužnicom za ratne zločine ne bi bio prepušten sebi, nego bi mu se obezbijedila kvalitetna odbrana pred sudom. To ne znači da unaprijed aboliramo svakog našeg borca, ne, samo im omogućavamo kvalitetnu odbranu, a sud je taj koji će utvrditi da li je neki borac odgovoran ili nije, rekao je Alić
Načelnik Opštine Tuzla, Jasmin Imamović, je naglasio da Kanton mora biti jedinstven u stavu da borci ne mogu biti prepušteni sebi i da kao i 1992. godine mora doći do izražaja princip solidarnosti svih opština TK. Tuzla može sama voditi brigu o svojim borcima, ali neke druge opštine to, iz razumljiv razloga, nisu u stanju. Model koji je ponudila Fondacija je najkvalitetniji, a dosadašnji njen angažman govori o profesionalno i odgovorno urađenom poslu. Ni jedan predmet kojeg je servisirala Fondacija do danas nije izgubljen.
Ministar za boracka pitanja u Vladi TK Zijad Mahmutović je naglasio da je inicijativa Fondacije došla u pravo vrijeme, da ponuđeni dokumenti govore o ozbiljno urađenom poslu i da će Ministarstvo predložiti Vladi TK da se i u budžetu za 2013. predvidi pozicija za podršku Fondaciji.
U raspravi u kojoj su sudjelovali šefovi službi za boračku zaštitu Srebrenika, Gradačca, Gračanice, Sapne, Kladnja, Živinica i Doboj Istoka izražena je nepodjeljena podrška pokrenutoj inicijativi, a zbog ozbiljnosti problematike sugerisano da se osim načelnika u predstojeće aktivnosti ukljuće i predsjedavajući opštinskih vijeća. Opšti je stav da odbrana branilaca BiH pred sudovima mora biti prioritetan zadatak svake lokalne zajednice i da ta problematika ne smije postati predmetom političkih igara. U raspravi je posebno apostrofiran problem dokumentacije, njenog sakupljanja, evidentiranja, obrade i stavljanja u funkciju.
Preporučeno je da odgovorni ljudi Fondacije odmah stupe u kontakt sa predstavnicima opština koje nisu imale svog predstavnika na sastanaku i upoznaju ih sa projektom kako bi se što prije došlo do potpisivanja sporazuma, kao bitnog preduslova kvalitetne zaštite svakog pripadnika odbrane BiH koji bude osumnjičen za ratne zločine.

I kad boli istina je lijek

Pročitaj više