Sastanak sa Koordinacijom boračkih organizacija Tuzle

Danas je na inicijativu Koordinacije boračkih organizacije opštine Tuzla održan zajednički sastanak sa predstavnicima Fondacije Istina Pravda Pomirenje.  Sastanku su prisustvovali u ime Koordinacije Zvonimir Kubinek te  Ramiz Ramadanović, predsjednika Udruženja „Zlatni ljiljan“, Edin Haračić, potpredsjednik iste organizacije, Samira Mićanović, predsjednica organizacije porodica šehida i poginulih boraca  i Nihad Bukvić, predsjednik organizacije ratnih vojnih invalidda. U ime Fondacije razgovoru su prisustvovali Sinan Alić, predsjednik Fondacije i Slavko Peričević, član Upravnog odbora.
Predstavanici Koordinacije boračkih organizacije opštine Tuzle su se posebno interosovali o procedurama pružanja finansijske pomoći braniteljima BiH koji su postalio predmetom istraažnih radnji ili sudskih procesa. Posebno ih je zanimalo da li je Faruk Prcić dobio adekvatno pomoć u Fondaciji.
U izuzento korisnoj razmjeni mišljenja predstavnici Koordinacije su upoznati sa dosadašnjim angažmanom Fondacije na pružanju finansijske pomoći osumnjičenim braniteljima. Rečeno im je da je Opština Tuzla glavni finansijer Fondacije i da se o tome podnose redovni finansijski izvještaji. Slično je i sa sredstvima Vlade Tuzlanskog kantona, uz napomenu predsjednika Fondacije Sinana Alića, da ova godina može biti problematična jer se očekuje pokretanje znatno većg broja optužnica, a sredstva se smanjuju. Posebno zabrinjava čin jenica da Vlada Tuzlansklog kantona jođš nije donijela odluku da li ćer i kojiom iznosiom sredstava podržatio aktivnosti Fondacije
-Ni jedan branitelj koji se do sada obratio Fondaciji za podršku nije odbijen. Tako se postupilo i u slučaju Faruka Prcića. Ispoštovana su naša akta, a ako neko time nije zadovoljna to je neki drugi problem, kojim se želi sve ispolitizirati. Fondacija u tome ne želi sudjelovati, rekao je Sinan Alić
Da bi shvatili svu suštinu djelovanja predstavnicima Koordinacije su uručene kopija Pravilnika o pružanju finansijske pomoći i Kriteriji za njenu raspodjelu kao i informacija o angažovanju Fondacije Istina Pravda Pomirenje u slučaju Faruk Prcić.
Ocijenjeno je da je razmjena informacija od obostrane koristi i dogovorena zajednička saradanja na obezbjeđenju adekvatnih sredstava koja bi omogučila da Fondacija Istina Pravda Pomirenje pruža kvalitetnu pomoć svima koji joj se obrate.


PRESS FIPP-a   

I kad boli istina je lijek

Pročitaj više