Suđenje Iliji Jurišiću - Odgođeno svjedočenje video-linkom

U srijedu. 2 aprila, pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu nastavlja se suđenje Iliji Jurišiću. Sud je uputio pozive sedmorici svjedoka od kojih su petorica (Refik Ahmedinović, Nikola Slavuljica, Nazif  Bajrić, Pašaga Mehanovića i Milenko Miličević) izjavili da zbog nepovjerenja u državne organe Republike Srbije žele svjedočiti samo video-linkom iz Sarajeva. Prema informacijama sa kojima raspolaže Fondacija Istina Pravda Pomirenje, Okružni sud u Beogradu nije obezbijedio tehničke preduslove za njihovo svjedočenje i ono će biti prolongirano za neki drugi termin.
Za sada je izvjesno da će se pred Sudom pojaviti Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina Pravda Pomirenje koji je u trenutku incidenta na Brčanskoj Malti obavljao funkciju direktora i glavnog urednika Novinsko-izdavačke radne organizacije „Front slobode“ pod čijim je okriljem djelovao i TV STUDIO FS-3 koji je direktno prenosio incident na Brčanskoj Malti od 15.5.1992.godine. Kamera koja je sve to zabilježila nalazila se u njegovim rukama. Osim toga Alić je kao novinar cijelo vrijeme radio na istraživanju i prikupljanju dokumentaciju o ovom događaju koja je sada pohranjena u Fondaciji Istina Pravda Pomirenje.
Drugi svjedok trebao bi biti tadašnji poručnik JNA Đoko Tešić, komandir vojne policije. Njegovo svjedočenje može biti ineresantno jer je bio prisutan susretu Meše Bajriću  sa komandantom Dubajićem u Kasarni „Husinska buna“ tog 15. maja 1992. Prema svjedocima tog događaja upravo u trenutku kada je Dubajić namjeravao zajedno sa Bajrićem krenuti prema magacinima TO  na Kozlovcu, sa tog lokaliteta je došao poručnik Tešić i upozorio Dubajića da nije sigurno ići gore „jer tamo su četnici“. Na zaprepaštenje i iznenađenje Dubajića Tešić je dodao: „Tako je pukovniče, vi dugo niste ovdje i ne znate šta se dešava“.
Prema svjedočenju Meše Bajrića na ovaj način njemu je spašen život,  jer je tada prekinuta posjeta Kasrani. Ostaje, naravno, da se vidi hoće li ovu storiju poručnik Tešić potvrditi i pred sudskom vijećem.

I kad boli istina je lijek

Pročitaj više