VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE – Inicijativa SDP-a i SNSD-a – KORAK NAPRIJED ILI KORAK NAZAD

Uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Norveške u BiH, Fondacija Istina Pravda Pomirenje organizovala je 14. decembra 2012. u Hotelu Holivud na Ilidži Okrugli sto ne temu „VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE – Inicijativa SDP-a i SNSD-a – KORAK NAPRIJED ILI KORAK NAZAD“. U raspravi za Okruglim stolom sudjelovali su predstavnici struke, udruženja sudija i tužilaca, advokatske komore, te predstavnici akademske zajednice i nevladinih organizacija. Sudionici rasprave usaglasili su stavove i preporuke koje su upućene svim klubovima u Predstavničkom domu i Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, Vijeću ministara, ali i OHR-u, OSCE-u, Uredu Vijeću Evrope u Sarajevu i Delegaciji Evropske komisije u Sarajevu.
Stavovi i preporuke
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE –    Inicijativa SDP-a i SNSD-a – KORAK NAPRIJED ILI KORAK NAZAD
shvatajući da ova  inicijativa može imati dalekosežne posljedice po demokrastke procese u čitavoj zemlji obraćaju se predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti Bosne i Hercegovine, akademskoj zajednici, strukovnim udruženjima, nevladinim organizacijama, građanima i međunarodnoj zajednici
i konstatuju:
1.    da je podjela vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku temelj svakog demokratski uređenog društva i da će svaka intervencija koja remeti ravnotežu ta tri demokratska stuba imati nesagladive posljedice po državu;
2.    da inicijativa SDP-a i SNSD-a nosi nekoliko zamki od kojih su najozbiljnije prijetnje:
2.1     da se primjenom predloženog principa imenovanja tužilaca  potire dostignuti nivo nezavisnosti u radu VSTV-a
2.2     da se izborom tužilaca na svim nivoima  dobije jednonacionalna struktura tužilaštava;
3.    da je incijativa SDP-a i SNSD-a korak unazad u odnosu na dostignute standarde nezavisnosti i profesionalnosti tužilaštava;
4.    da inicijativa zanemaruje  Sporazum kojeg su 2004. godine potpisale dvije entitetske vlade;
5.    da je u djelovanju VSTV neophodno razdvajanje sudija i tužilaca kao bitnog preduslova statusne nezavisnosti glavnih aktera u pravosudnom sistemu jedne zemlje;
6.    da su ponuđena rješenja u suprotnostima sa stavovima Evropske komisije, Venecijanske komisije;
7.    da je riječ o pokušaju slabljenja pravosuđa u trenucima kada se očekuje intenzivnije suočavanje sa korupcijom i organizovanim kriminalom;
zbog čega preporučuju:
1.    da se iz parlamantarne procedure povuče prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Viskom sudskom i tužilačkom vijeću;
2.    da VSTV treba transformisati na način da se učine dodatni napori na uklanjanju uticaja političkih struktura i da se preispita učešće predstavnika advokatskih komora;
3.    da svaka promjena zakona koja se dotiče pravosuđa mora proći kroz normalnu demokratsku proceduru a nikako biti upučivana u proceduru po hitnom ili skraćenom postupku.
4.    da postojeća i buduća dogovorena rješenja koje se tiču rada i djelovanja tužilaštava na svim nivoima budu ugrađena u Ustav BiH
5.    da se kroz parlamentarnu proceduru, kojoj će predhoditi najšira rasprava, pronađu najbolja rješenja  koja će otkloniti probleme koji proizilaze iz činjenice da u jednoj državi funkcionišu 4 odvojena pravna sistema sa 14 izvora finansiranja
6.    da se predstavnici akademske zajednice aktivnije uključe u proces analize dosadašnjih postignuća koja se odnose na nezavisnost i profesionalnost pravosudnog sistema
7.    da predstavnici međunarodne zajednice (OHR, OSCE, Delegacija EU u BiH, Vijeće Evrope) posmatrački status u ovom procesu zamijene aktivnijim ulogom

U ime organizatora
Sinan Alić, predsjednik
Fondacije Istina Pravda Pomirenje

   Sarajevo, 14. decembra 2012.
(*) Organizator Okruglog stola je Fondacija Istina Pravda Pomirenje iz Tuzle uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u BiH

I kad boli istina je lijek

Pročitaj više