Niko ne smije biti zaboravljen

SPISAK

ubijenih civila grada Tuzla (*) u period 1992. -1995

IME I PREZIME           DATUM STRADANJA                LOKACIJA

Ahmetović Begajet             16.10.1992.                                 Kod zgrade nekadašnjeg Doma JNA

Alečković Sead             28.6.1992.

Aljić Refik                     21.8.1992.

Altumbabić Nedžad             21.8.1992.

Arapović Husein             6.7.1992.

Avdić Fehim                     21.8.1992.

Avdić Zilija                     1.7.1992.

Babović Sakib                    15.11.1994                                Paša bunar

Bajić Šefika                     2.12.1992                                Slatina

Bajtal Ivica                                                                Slatina

Baraković Hajrudin            11.5.1994.                                Pijaca na B. Malti

Bećirović Fatima            14.8.1992.                               Ši Selo – Đ- Đakovića 20

Bećirović Azra                    25.1.1994.                               Slavka Mičića 66

Bijedić Abaz                   28.6.1992.

Brković Zikret                   23.6.1992.

Ćazić Drago                   27.6.1992.

Čekanović Danica           10.9.1992.                              Kod Omladinskog doma

Čičak Vahida                   23.1.1992.                              Pijaca na B. Malti

Čvrljak Nataša                  1.5.1944.

Dedić Edin                  18.4.1993.

Đedović Mevludin          23.6.1992.

Đelilović Suad                  22.11.1994.                            Solina – Brčanska Malta

NN ženska osoba         16.10.1992.                            Kod zgrade Doma JNA

Dugalić Adem                 23.6.1992. (?)

Džaferagić Suljo         7.7.1994.                                    Blagoja Parovića 13

Džagić Admir                 4.7.1992.

Fačić Mehmed         1.7.1992.

Fazlić Hazim                 8.7.1992.

Feukić Dževida         21.1.1994.

Feukić Muharem         6.9.1993.

Fišer Zineta                12.6.1992.

Gluhić Nedžad        11.5.1995.                          Slastičarna “Kod Šaćira”

Grabovica Branko        6.11.1992.                          Kod Pozorišta

Guber Rizah               10.9.1992.                                  Kod Omladinskog doma

Hadžić Hajrudin        7.11.1992.                          Sjenjak

Hadžihrustić Alis       25.1.1994.                          Kod Udruženja samostalnih privrednika

Hadžiselimović Salih 6.8.1992.

Halilović Mevludin        25.5.1995.

Hamidović Jusuf        21.4.1944.

Handanović Amer        26.6.1992.

Hašimović Zarifa      17.11.1994.                         Ulica Valtera Perića

Hodžić Asmir              18.11.1994.                          Kula

Hodžić Enes              18.11.1994.                          Kula

Hodžić Mevlida         4.8.1992.

Hrnjić Nusret               23.1.1994.                                  Pijaca na B. Malti

Huskić Mevludin       25.1.1994.                                 Preko puta Galerije

Imamović Mirjana       20.8.1992.

Jamaković Elvira       23.1.1994.                              Pijaca na B. Malti

Janković Milan      10.7.1992.

Jelikić Hamdija      11.5.1995.                                Slastičarna “Kod Šaćira”

Jović Blagoje              2.12.1992.                                Rudarsaka 10 Slatina

Jovičić Vaskrsije      23.6.1992,

Jusufović Hasnija       2.12.1992.                              Rudarsaka 10 Slatina

Kalfić Mejra               10.6.1992.                          Mejdan

Kamerić Mirsada       11.6.1992.                                  Kula

Kovačević Hanifa        9.8.1992.

Kumrić Zejneba       12.7.1992.

Kupinić Osman      16.10.1992.                        Kod zgrade Doma JNA

Ljubojević Milena        2.12.1992.                        Rudarsaka 10 Slatina

Lolić Edina                27.7.1992.

Marjanović Ljiljana         16.8.1992.

Memić Mirsad                28.11.1992.                         Sjenjak

Miholić Daniela          2.12.1992.                         Rudarsaka 10 

Mikilini Vlado                  30.8.1992.                         Slavinovići

Miraščić Samir           3.9.1992.                        Kod Hotela “Bristol”

Mitrović Enisa                 21.6.1992.

Mott Leo                          26.8.1992.

Mott Vera                          26.8.1992.

Muharemović Damir                                         Sjenjak

Mujačić Amir                  2.12.1992.                          Rudarsaka 10 Slatina

Mujaković Ševala           6.7.1992.

Mujkanović Admir          23.6.1992.

Muratović Adem          21.8.1992.

Muslimović Ismet          18.6.1992

Nalić Afan                11.06.1992.                           Kula

Nikolić Rado                  23.6.1992.

Nukić Alija                  28.6.1992.

Omerčić Almasa           9.6.1992.                         Dragodol

Osmanović Senada       23.11.1992.                        Gornja Tuzla

Ostojić Nevenka           7.11.1992.                        Sjenjak

Pašić Zehra                   7.11.1992.                        Sjenjak

Pečenko Anto                   20.8.1992.

Pečenko Mira                   20.8.1992

Pekić Pero                    28.5.1995.                         Autobus. st. kod “Lovca”

Plavšić Damir                    8.11.1944.                         Hudeč

Pozderović Muhamed      6.7.1992.

Rizvanović Hatidža             21.5.1992.                         Slavinovići

Šakambet Faruk            2.12.1992.                         Slatina

Sarajlić Emra, trudnica     2.12.1992.                         Rudarsaka 10 

Sefedini Nazif                     23.1.1992.                        Pijaca na B. Malti

Selimović Azem           16.11.1994                        Naselje Solina

Selimović Muhamed     11.6.1992.                         Kula

Selimović Nedžad             22.7.1992.

Selimović Vezira             22.5.1994.                        Gornja Tuzla

Šehić Fikret                       9.9.1992.                        Ratka Vokića 4

Šimić Aida                       5.5.1993.                        Stupine B4/3

Šimić Ivica                      5.5.1993.                         Stupine B4/3

Šljivić Esma                    15.10.1992.                       Ši Selo Vukovarska 8

Smajić Sead                       9.3.1994.

Smajlović Selmir             14.8.1992.

Softić Jasmin                     18.6.1992.

Sprečić Sead                     10.9.1992.                      Kod Omladinskog doma

Suljić Izet                             17.8.1992.

Terzić Milica                     21.6.1992.

Tifić Zinka                     21.6.1992.

Topalović Nura             10.9.1992.                    Kod Omladinskog doma

Zoletić Fatima                   18.7.1995.                   Kod nekadašnjeg Aero kluba

Žunić Amel                      2.12.1992.                   Slatina

(*) Rezolucijom  Savjeta bezbjednosti UN Tuzla je bila proglašena zaštićenom zonom


I kad boli istina je lijek

Pročitaj više