Da li je Miloševićeva smrt spasila Srbiju da ne bude osuđena za genocid u Srebrenici?

U najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa (RSE) razgovaralo se o tome kakva je bila uloga Miloševićevog režima u genocidu koji je pre 25 godina u julu 1995. počinjen u Srebrenici.

Sagovornici su bili Ivana Žanić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Sinan Alić predsednik Fondacije Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle.

Bilo je reči o tome zašto je Međunarodni sud pravde 2007. godine oslobodio Srbiju krivice za genocid proglasivši je odgovornom što ga nije sprečila, da li je tokom suđenja počiniocima genocida pred Haškim tribunalom bilo dokaza o umešanosti Srbije, koliko je takvih dokaza izneto tokom suđenja Miloševiću, da li je Vojska Republike Srpske, koja je počinila genocid, praktično bila pod komandom Beograda, zašto su oficiri te vojske, uključujući i njenog komandanta Ratka Mladića, bili na platnom spisku Srbije, zašto Bosna i Hercegovina u procesu protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde nije mogla da koristi zapisnike sa sednica Vrhovnog saveta odbrane Savezne Republike Jugoslavije u kojima ima dokaza o umešanosti vrha Srbije u srebrenički genocid, kao i o tome da li bi Milošević bio osuđen za genocid da nije umro tokom suđenja pred Haškim tribunalom.Omer Karabeg: Međunarodni sud pravde je 2007. godine presudio da Srbija nije počinila genocid u Srebrenici što je Bosna i Hercegovina tvrdila u svoj tužbi. Po toj presudi Srbija je odgovorna što nije sprečila genocid, iako je imala saznanja da se on priprema, ali prema zaključku suda genocid u Srebrenici nije počinjen po uputstvima i pod kontrolom Srbije. Počiniocima genocida u Srebrenici se sudilo i još uvek se sudi na Haškom tribunalu, odnosno Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju. Da li su u tim procesima na Haškom tribunalu bili izneti dokazi da je Srbija bila umešana u genocid u Srebrenici?

Kompletnu emisiju možete poslusati na ovom linku:

https://www.slobodnaevropa.org/a/da-li-je-milo%C5%A1evi%C4%87eva-smrt-spasila-srbiju-da-ne-bude-osu%C4%91ena-za-genocid-u-srebrenici-/30706106.html
I kad boli istina je lijek

Pročitaj više