Muratović i ostali: Vidjeli optuženog u akciji na Klisu

U nastavku suđenja za zločine na području Zvornika, svjedoci Tužilaštva Bosne i Hercegovine govorili su o učešću u akciji na Klisu u oktobru 1992., te naveli da su tu vidjeli optuženog Muju Muratovića.

Sulejman Terzić ispričao je da je do proljeća 1992. živio u selu Đulići, nakon čega odlazi u Klis, gdje se priključio Prvom bataljonu Teritorijalne odbrane.

Svjedok je naveo da su u okviru bataljona postojale tri čete, te da je Drugom četom komandovao optuženi Muratović.

“Ja sam bio ćato u komandi i komandiri su, među njima i Muratović, dolazili na sastanke i predavali raporte“, rekao je svjedok.

Terzić je ispričao da je dobrovoljno krenuo u akciju na Klisu 8. oktobra 1992., da su se skupili u selu Zaseok, te je s njima išla jedinica “Džamijski golubovi“.

Tog dana, prijepodne, prema riječima svjedoka, dobili su informaciju da akcija nije uspjela, te im je naređeno da se povlače.

“Tu sam vidio Muju. Pripadnici njegove čete, većinom su bili iz Šetića, i trebali su ići tamo da obiđu svoje kuće, ali ne znam gdje su otišli jer je zapucalo“, naveo je svjedok, te dodao da je optuženog vidio kod čitaone u Klisu, nakon čega su se povukli u Sapnu.

Na pitanja Odbrane, svjedok Sulejman Terzić rekao je da nikada nije vidio dokument da je Muratović komandir čete, ali je to pretpostavio pošto je dolazio na sastanke u komandu.

I drugi svjedok Ibrahim Salkanović govorio je o akciji na Klisu, te naveo da je bio pripadnik Šetićke čete, kojom je komandovao Muradif Hamzić.

“Cilj je bio da zadržimo Klisu, da se spojimo s našima iz Nezuka, i ništa drugo“, rekao je svjedok, te dodao da nije išao u Šetiće ni Pantiće, gdje živi srpsko stanovništvo.

Prema riječima svjedoka, optuženog Muratovića je vidio prilikom povlačenja u Klis.

“Bio je ranjen u glavu, a ja u obje noge“, prisjetio se svjedok, te rekao da su se nakon toga povukli u Sapnu.

Muratović, Rasim Omerović, Asim Alić, Fadil Mujić i Ismet Memić su optuženi za ubistva deset srpskih civila i tri zarobljena pripadnika Vojske Republike Srpske, kao i nečovječno postupanje od 9. oktobra 1992. do 6. jula 1994.

Muratović je optužen u svojstvu komandira Šetićke čete, Omerović u svojstvu komandira Vojne policije, Alić kao načelnik, a Mujić kao komandir Stanice javne bezbjednosti Sapna.

Selma Boračić Mršo ( Detektor.ba )

I kad boli istina je lijek

Pročitaj više