Avdičević i ostali: Zarobljavanje i razmjena vojnika iz Lokanja

Na suđenju za zločine na području Sapne, svjedoci Tužilaštva Bosne i Hercegovine govorili su o sukobima i zarobljavanju kod sela Lokanj u decembru 1993. te razmjeni tijela.Milena Radovanović kazala je da je živjela u selu Lokanj kod Zvornika, a da je njen suprug Milan išao na liniju.“Prvi napad je bio 4. decembra 1993. Muž je rekao da je uhvaćen Rajo Đorđić i odveden u Teočak”, prisjetila se svjedokinja.Rekla je da je drugi napad bio 11. decembra, kada se njen suprug nije vratio sa linije. Ispričala je da je 17. februara 1994. bila razmjena, kada su dopremljena tijela njenog supruga i Đorđića.Odbrane su prigovorile da događaji od 11. decembra nisu obuhvaćeni optužnicom. Svjedokinja je braniocu Ifetu Feragetu potvrdila da je njen suprug strahovao od odlaska na liniju jer su one bile pomjerene tri kilometra.Na pitanje da li joj je sestra Đorđića kazala da je on ubio Milana Manojlovića, Radovanović je rekla da nije. Feraget je objasnio da je to pitanje značajno zbog ranijih navoda da su Đorđića ubili “naši”.

Dževad Avdičević, Ahmed Hadžajlić i Izet Ikanović optuženi su za zlostavljanje trojice zarobljenih pripadnika Vojske Republike Srpske u Rastošnici, kao i strijeljanje dvojice po prijekom sudu. Prema optužnici, oni su bili na komandnim pozicijama u Armiji BiH na području Teočaka i Kalesije.

Svjedok Čedo Radovanović kazao je da je njegov brat Milan bio u Lokanjskoj četi. Rekao je da su prve borbe bile 4. decembra i da je bilo poginulih i zarobljenih.“Čuo sam da je neki Rajo zarobljen, odveden prema Teočaku”, prisjetio se svjedok, dodavši da je poslije toga i njegov brat zarobljen.Kazao je da je razmjena bila 17. februara, te da je dopremljeno 15-ak tijela, među kojima njegovog brata i Đorđića.Nakon emotivnog svjedočenja Radovanovića, branilac Feraget je rekao da Odbrana ne osporava određene navode.“Čovjeka smo traumatizovali bez potrebe. Mi ne osporavamo da je bila razmjena, da su bile borbe”, kazao je branilac.

S tim se složio predsjedavajući Vijeća Miroslav Popović, koji je sugerisao tužiteljici da ne izvodi svjedoke na iste i nesporne okolnosti.

Marija Taušan ( Detektor.ba)

I kad boli istina je lijek

Pročitaj više